Home / Aktualności / Czy warto kupować obligacje w 2015 roku

Czy warto kupować obligacje w 2015 roku

Z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe w krajach Unii Europejskiej, USA oraz Japonii obligacje skarbowe nie dadzą wysokiej stopy zwrotu. Oczywiście są to jedne z najbezpieczniejszych form inwestowania, jednakże pociąga to za sobą niską premię za ryzyko. Ciekawą alternatywą mogą być obligacje korporacyjne w szczególności z rynku amerykańskiego. Część obligacji ma przyznany rating, który uwiarygadnia wypłacalność emitenta. Dodatkowym atutem jest wzmacniający sie dolar amerykański, co pozwoli zarobić dwukrotnie na tej operacji. 

Warto sie rowńiez przyjrzeć rodzimym obligacją korporacyjnym. Dają one zarobić nawet 12% w skali roku. Zwyczajowo są to obligacje trzy letnie z kwartalną płatnością odsetek. Należy jednak dokładnie sprawdzić wiarygodność firmy pożyczającej pieniądze na rynku aby nie stracić zainwestowanego kapitału. W szczególności sprawdzić czy obligacje są zabezpieczone hipotecznie co zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania kapitału w przypadku niewypłacalności emitenta.

Lech Swędrak

Top