Home / Aktualności / FBSerwis podpisał umowę z GDDKiA

FBSerwis podpisał umowę z GDDKiA

Od 1 stycznia FBSerwis obsługuje kompleksowe utrzymanie dróg S6 (Trójmiejska obwodnica), S7 (obwodnica południowa Gdańska) oraz drogi krajowe nr 6,7,20 i 55 w regionie gdańskim. Umowa przewiduje okres 5,5 roku i opiewa na kwotę 72 044 156 zł.

W kontrakcie zapisano zakres prac w postaci bieżących remontów nawierzchni, zimowego utrzymania dróg, odwodnienie oraz konserwacja. Umowa obejmuje również konserwację mostów i wiaduktów.

FBSerwis S.A. jest firmą założoną przez Budimex S.A. oraz Ferrovial S.A. jej działalność to głównie kompleksowe utrzymanie infrastruktury , usługi środowiskowe oraz kompleksowa obsługa nieruchomości i utrzymanie przemysłowe.

Top