Home / gwarancje bankowe

gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa jest często używanym instrumentem finansowym do zabezpieczenia kontraktów. W szczególności często wykorzystuje się go w sektorze budowlanym w którym zabezpiecza się jakość wykonywanych robót. Pomagam zdobyć następujące rodzaje gwarancji:

 • gwarancje spłaty kredytu,
 • gwarancje zapłaty za dostarczenie towaru lub wykonanie usługi,
 • gwarancje zapłaty długu celnego,
 • gwarancje pokrycia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej,
 • gwarancje zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancje zapłaty akredytywy,
 • gwarancje przetargowe (wadialne),
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu,
 • gwarancje zapłaty za towary sprzedane ze składu konsygnacyjnego,
 • gwarancje zwrotu zaliczki,
 • gwarancje zapłaty weksla,
 • gwarancje tranzytowe,
Top