Home / Aktualności / Nowa propozycja pomocy dla „Frankowiczów”

Nowa propozycja pomocy dla „Frankowiczów”

W dniu wczorajszym, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzej Jakubiak, przedstawił nową propozycję rozwiązania problemu wzrostu kosztów kredytów zaciągniętych w CHF. Według niej, zarówno banki jak i kredytobiorcy mieliby podzielić się odpowiedzialnością za wzrost zadłużenia wynikający z różnic kursowych. Każdy kredytobiorca, który zaciągnął w przeszłości kredyt w CHF, miałby możliwość przewalutowania go na PLN po kursie z dnia przewalutowania, a następnie do podzielenia go na dwa różne kredyty, jeden zabezpieczony hipotecznie oraz drugi, niezabezpieczony. Kredyt zabezpieczony hipotecznie, wynosiłby tyle, ile w momencie podpisywania pierwotnej umowy i na warunkach, które obowiązywały w tamtym momencie przy podpisywaniu umowy na kredyt w PLN. Druga część zadłużenia, nie mająca zabezpieczenia hipotecznego, miałaby mieć stałe oprocentowanie w wysokości 1% i być stopniowo, w miarę spłacania umarzana przez bank w stosunku 1:1. W związku z tym, za każde spłacone 1000 pln, bank miałby umorzyć kredytobiorcy taką samą kwotę zadłużenia w wysokości 1000 pln.

Katarzyna Kucharczyk

Top