Home / Aktualności / Od 1 lutego 2015 sprzedaż nowej emisji obligacji

Od 1 lutego 2015 sprzedaż nowej emisji obligacji

Od 1 lutego 2015 została uruchomiona sprzedaż nowej emisji obligacji skarbowych. Do sprzedaży trafiły poniższe emisje:

DOS0217 – dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe, o oprocentowaniu stałym w wysokości 2%. Cena sprzedaży została ustalona na 100 zł. Termin wykupu to od 1 do 28 lutego 2017 roku. Łączna wartość emisji to jeden miliard złotych. 

TOZ0218 – trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej. W pierwszym okresie (6 miesięcy) stopa procentowa została ustalona na 2,40% w skali roku. W następnym okresie stopa będzie ustalona według wzoru – iloczyn stawki bazowej i mnożnika w wysokości 1,00. Obligacje są o nominale 100 zł. Wielkość emisji to 500 milionów zł.

– COI0219 – czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe. Cena sprzedaży 100 zł. Oprocentowanie w pierwszym okresie to 2,60%. Wielkość emisji to 500 milionów zł

EDO0225 – dziesięcioletnie obligacje emerytalne. Cena sprzedaży to 100 zł. Oprocentowanie zmienne. W pierwszym roku odsetkowym oprocentowanie zostało ustalone na 3,00% w stosunku rocznym. Nominał jednej obligacji został ustalony na 100 zł. Wielkość emisji to 500 milionów zł.

Zakup obligacji to najbezpieczniejszy sposób inwestowania (oszczędzania). Oprocentowanie jest wprost proporcjonalne do ponoszonego ryzyka – bardzo małe. Pomimo niskiej rentowności zachęcam do posiadania w swoim portfelu inwestycyjnym obligacji zarówno skarbowych jak i korporacyjnych.

Lech Swędrak

Top