Home / Aktualności / Polska atrakcyjna dla międzynarodowych funduszy

Polska atrakcyjna dla międzynarodowych funduszy

Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków dla funduszy private equity i venture capital. Dzięki atrakcyjnym warunkom ekonomicznym oraz nie przerwanemu wzrostowi gospodarczemu praktycznie połowa inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej ulokowana była w Polsce.  Niestety jeszcze zaangażowanie w Polsce Funduszy jest dwuipółkrotnie niższe niż średnia Europejska w stosunku do PKB danego kraju. Za najbardziej perspektywiczne uważane są branże związane ze zdrowiem, rynkiem usług oraz informatyka w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Jesteśmy atrakcyjni dla inwestorów co pokazały najwyższe stopy zwrotu z inwestycji w horyzoncie ostatnich dziesięciu lat. Wynika to z tego że Polska wraz z całym regionem dogania Euroland oraz kraje wysokorozwinięte z poza UE.  

Lech Swędrak

Top