Home / Aktualności / Sąd dopuścił pozew zbiorowy w sprawie OFE

Sąd dopuścił pozew zbiorowy w sprawie OFE

Sąd dopuścił pozew zbiorowy w sprawie OFE

Wczoraj (4 marca 2015) na posiedzeniu Sądu Okręgowego w Warszawie postanowiono o dopuszczeniu postępowania grupowego zainicjowanego pozwem grupowym przeciwko Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Sąd stwierdził, że roszczenie członków grupy składającej wniosek spełnia warunki rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym określone w ustawie. Podstawą jest to, że roszczenia te są jednorazowe. Na powyższe postanowienie przysługuje pozwanym zażalenie.

Pozywających reprezentuje mec. Paweł Kowalczyk, podczas rozprawy uzasadniał dopuszczenie do pozwu zbiorowego faktem że doszło do wywłaszczenia obywateli w skutek reformy przeprowadzonej na OFE, a zatem oczekuje od sądu ustalenia odpowiedzialności finansowej państwa. Podkreślał że OFE miały w dyspozycji prywatne środki obywateli na zasadzie powiernictwa. „Skoro udziały umorzono i środki przekazano do ZUS, to naszym zdaniem doszło do naruszenia konstytucyjnego prawa własności” – oświadczył Paweł Kowalczyk.

W wyniku uchwalenia i wprowadzenia w życie ustawy o zmianach w powszechnym systemie emerytalnym, która weszła w życie 1 lutego 2014 r. przeniesiono ponad połowę składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa na dzień przenoszenia były wycenione na ponad 153 mld złotych.

Informacje jak przyłączyć się do pozwu zbiorowego można znaleźć na stronie www.ofe-pozewzbiorowy.pl

Lech Swędrak

Top