Home / Posts tagged "inwestycje"

inwestycje

Cytują artykuł z swedrak.com w Newsweek Polska

Miło mi poinformować, że w aktualnym numerze Newsweek Polska jest artykuł, w którym znalazł się obszerny cytat z mojej analizy rynku nieruchomości, który opublikowałem 19 maja 2015. Jest to artykuł p. Krzysztofa Króla pt. "Hotel prywatny" w którym to opisuje sytuacje rynku nieruchomości w trójmieście. Poniżej zamieszczony skan artykułu.Artykuł w Newsweek Nr 29/2015
Czytaj więcej

Cuda na giełdzie w Szanghaju

Chińska giełda tworzy nową rzeczywistość. Od dawna kraje interweniowały na rynku walutowym, poprzez skup lub sprzedaż waluty aby choć w części kontrolować kurs własnej waluty. Dzisiaj mamy pierwszy przypadek w historii że Państwo interweniuje na rynku giełdowym. Rząd Chin zadecydował o skupie akcji przez fundusze kontrolowane przez państwo. Dodatkowo został wprowadzony na pół zakaz sprzedaży akcji...
Czytaj więcej

Inwestycja w nieruchomości – czy tanio to dobrze?

Coraz więcej osób kupuje nieruchomości traktując je jako inwestycję. Od zawsze panuje przekonanie, że najlepiej kupić tanią nieruchomość i następnie wynajmując ją mieć comiesięczny stały dochód. Z pewnością niska cena zakupu, może zachęcić w pierwszym odruchu; jednakże czasami warto przeliczyć stosunek zysków do poniesionych kosztów.Dla uproszczenia przyjmiemy że posiadamy około 500 tyś wolnych śr...
Czytaj więcej

Ziemia rolna nadal dobrą inwestycją

Ziemia rolna - jedyna inwestycja, która nie podlega wahaniom. Praktycznie od początku przemian w roku 1989 ceny ziemi rolnej sukcesywnie rosną. Najlepiej świadczą o tym poniższe średnie ceny ziemi sprzedawanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w poszczególnych latach: - 1992 r. - 500 zł - 2000 r. - 3 554 zł - 2005 r. - 5 607 zł - 2014 r. - 25 000 zł Niezmiennym faktem równie...
Czytaj więcej

Polski złoty lepszą inwestycją niż Frank Szwajcarski i złoto?

W amerykańskim popularnym i opiniotwórczym portalu MarketWatch pojawił się artykuł napisany przez Matthew Lynn'a londyńskiego korespondenta. "Świat nie jest teraz bezpiecznym miejscem" - Grecja jest wielką niewiadomą, na Ukrainie trwa regularna wojna, która może się rozprzestrzenić na kraje regionu, cena ropy naftowej pikuje co grozi destabilizacją krajów, których dochód jest oparty na ropie a gos...
Czytaj więcej

Polska atrakcyjna dla międzynarodowych funduszy

Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków dla funduszy private equity i venture capital. Dzięki atrakcyjnym warunkom ekonomicznym oraz nie przerwanemu wzrostowi gospodarczemu praktycznie połowa inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej ulokowana była w Polsce.  Niestety jeszcze zaangażowanie w Polsce Funduszy jest dwuipółkrotnie niższe niż średnia Europejska w stosunku do PKB danego kraju. Z...
Czytaj więcej

Od 1 lutego 2015 sprzedaż nowej emisji obligacji

Od 1 lutego 2015 została uruchomiona sprzedaż nowej emisji obligacji skarbowych. Do sprzedaży trafiły poniższe emisje: - DOS0217 - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe, o oprocentowaniu stałym w wysokości 2%. Cena sprzedaży została ustalona na 100 zł. Termin wykupu to od 1 do 28 lutego 2017 roku. Łączna wartość emisji to jeden miliard złotych.  - TOZ0218 - trzyletnie oszczędnościowe obli...
Czytaj więcej

Czy warto kupować obligacje w 2015 roku

Z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe w krajach Unii Europejskiej, USA oraz Japonii obligacje skarbowe nie dadzą wysokiej stopy zwrotu. Oczywiście są to jedne z najbezpieczniejszych form inwestowania, jednakże pociąga to za sobą niską premię za ryzyko. Ciekawą alternatywą mogą być obligacje korporacyjne w szczególności z rynku amerykańskiego. Część obligacji ma przyznany rating, który uwiaryga...
Czytaj więcej
Top