Home / Posts tagged "zmiana prawa"

zmiana prawa

Inwestycja w nieruchomości – czy tanio to dobrze?

Coraz więcej osób kupuje nieruchomości traktując je jako inwestycję. Od zawsze panuje przekonanie, że najlepiej kupić tanią nieruchomość i następnie wynajmując ją mieć comiesięczny stały dochód. Z pewnością niska cena zakupu, może zachęcić w pierwszym odruchu; jednakże czasami warto przeliczyć stosunek zysków do poniesionych kosztów.Dla uproszczenia przyjmiemy że posiadamy około 500 tyś wolnych śr...
Czytaj więcej

Większe uprawnienia UOKiK w sprawie klauzul niedozwolonych

W przygotowaniu jest obecnie projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeśli zostanie zatwierdzony przez Ministerstwo, o tym czy dana klauzula jest abuzywna, decydował będzie UOKiK poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Sąd, który do tej pory był podstawowym organem orzekającym o nieuczciwości zapisów w umowach, będzie teraz organem, do którego, niezgadzający się z osądem UO...
Czytaj więcej

Sąd dopuścił pozew zbiorowy w sprawie OFE

Wczoraj (4 marca 2015) na posiedzeniu Sądu Okręgowego w Warszawie postanowiono o dopuszczeniu postępowania grupowego zainicjowanego pozwem grupowym przeciwko Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sąd stwierdził, że roszczenie członków grupy składającej wniosek spełnia warunki rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym określone w ustawie. Podstawą jest to, że roszczenia te są j...
Czytaj więcej

Informacje o zaległościach wobec ZUS i US będą przekazywane do Biur Informacji Gospodarczej

Ministerstwo Gospodarki zapisało w projekcie założeń do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej obowiązek przekazywania informacji o zadłużeniu osoby fizycznej oraz prawnej wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Ma to na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów lub pożyczkodawców o nierzetelności podmiotu. Kontrowersyjną sprawą jest to, że również zosta...
Czytaj więcej
Top