Home / Aktualności / Większy dostęp do programu MdM

Większy dostęp do programu MdM

Większy dostęp do programu MdM

Jak pokazują statystyki, ze względu na szereg obostrzeń dotyczących rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, w zeszłym roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał jedynie ok 60% dopłat ze swojego budżetu wynoszącego 600 mln zł.
Obecnie wprowadzane są zmiany w warunkach przyznawania dofinansowania, co przyczynić ma się do większej dostępności dopłat objętych programem.

Główne zmiany, które powinny wejść w życie od połowy 2015 roku, to:
– większy wybór lokali, poprzez dopuszczenie do programu spółdzielni,
– większe dofinansowania dla rodzin zarówno bezdzietnych, z jednym lub większą ilością dzieci,
– zwiększenie metrażu lokali o 15 mkw,
– zniesienie wymogu przedstawienia umowy przenoszące własność przy ubieganiu się o dopłatę,
– dopuszczenie osób trzecich w udostępnianiu środków osobom ubiegającym się o wsparcie.

Lukrecja

Top