Home / faktoring

faktoring

Warunki rynkowe niejednokrotnie wymuszają dzisiaj na przedsiębiorcach konieczność długiego kredytowania swoich należności. Z drugiej strony jednak, spotykają się oni z koniecznością zapłaty za towary bądź usługi w znacznie krótszym czasie. Taka sytuacja prowadzi do zachwiania ich płynności finansowej, co powoduje niepotrzebny stres, niekorzystnie wpływający na dalsze decyzje i kroki biznesowe. W wielu przypadkach, dobrym rozwiązaniem okazać się może faktoring.

Dzięki szybko uzyskanym środkom z wystawionych faktur, firma, bez zagrożeń dla swojej pozycji, jest w stanie zaproponować kontrahentom dogodniejsze warunki zapłaty. Może również zrealizować w jednym czasie znacznie większą ilość umów i kontaktów, bez ryzyka utraty płynności.

Top