Home / Aktualności / Informacje o zaległościach wobec ZUS i US będą przekazywane do Biur Informacji Gospodarczej

Informacje o zaległościach wobec ZUS i US będą przekazywane do Biur Informacji Gospodarczej

Ministerstwo Gospodarki zapisało w projekcie założeń do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej obowiązek przekazywania informacji o zadłużeniu osoby fizycznej oraz prawnej wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Ma to na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów lub pożyczkodawców o nierzetelności podmiotu. Kontrowersyjną sprawą jest to, że również zostaną przekazane informacje o zaległościach przedawnionych. Podmiot będzie miał prawo umieścić informację o przedawnieniu. Dolną granicę przekazywanych informacji będzie stanowiło 500zł. Zaległości poniżej tej kwoty nie będą upubliczniane. Należy pamiętać że jednorazowa składka ZUS jaką płaci prowadzący działalność gospodarczą jest wyższa niż 500zł.

Tak jak w przypadku ZUS i US przekazanie informacji będzie obligatoryjne tak w przypadku Samorządów nie będzie tego obowiązku jedynie możliwość. Samorządom dano wybór czy informacja o zaległościach w podatkach gruntowych, opłatach związanymi z odpadami czy środkami transportu będą przekazywane do publicznej wiadomości.

Według założeń projektu przepisy, jeżeli zostaną zaakceptowane wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku. W projekcie nie znalazły się informacje o przekazywaniu danych o zaległościach wobec KRUS. Jest to związane z przestarzałymi systemami, które mają być gotowe do tej funkcji od 2017 roku.

Lech Swędrak

Top