Home / Aktualności / Kredyt hipoteczny w spadku

Kredyt hipoteczny w spadku

Kredyt hipoteczny w spadku

W ostatnich latach wiele się mówi o ryzyku związanym z przejęciem spadku po śmierci krewnego. W czasach, gdy kredyty bankowe są stosunkowo łatwo dostępne, istnieje też wiele instytucji określanych jako para-banki, coraz łatwiej zamiast pięknej willi w drogim miejscu, otrzymać w zamian dług, który ciężko będzie spłacić. Często słyszymy, że powinniśmy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co pozwoli nam na ustrzeżenie się przed zadłużeniem zmarłego. Niestety, nie dotyczy to kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
W przypadku hipoteki, ważna jest nieruchomość a nie jej właściciel. Dlatego też, po śmierci kredytobiorcy, bank zgłosi się po spłatę długu wraz z odsetkami do nowego jej właściciela, czyli spadkobiorcy. Niekiedy, jeśli spadkobierca nie ma zdolności kredytowej, lub nie opłaca rat zgodnie z harmonogramem umowy kredytowej, bank może zażądać natychmiastowej spłaty pozostałej części długu.
W najlepszej sytuacji są spadkobiorcy, których kredyt był ubezpieczony. Mogą wówczas wystąpić do ubezpieczyciela o spłatę należnej kwoty. Jeśli jest ona niższa niż kwota zadłużenia, pozostałą część, będą musieli niestety spłacić sami.

Katarzyna Kucharczyk

Top