Home / kredyt pod kontrakt

kredyt pod kontrakt

Kredyt pod kontrakt jest niepowtarzalną szansą na rozwój i podniesienie dochodowości firmy dla wszystkich przedsiębiorców mających doświadczenie, wiedzę oraz podpisaną umowę na realizację usługi bądź inwestycji, a jednocześnie nie posiadających wystarczających środków na jej przeprowadzenie.

Przyznając kredyt pod kontrakt, bank wyraża zgodę na jego finansowanie od momentu rozpoczęcia jego realizacji. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty zadłużenia z kontraktu, bez konieczności wcześniejszego angażowania swoich środków. Niewątpliwą zaletą tej formy finansowania zewnętrznego są uproszczone i skrócone procedury weryfikacji bankowej oraz znacznie mniejsza ilość niezbędnych dokumentów. Podstawą przyznania kredytu przez bank jest doświadczenie kredytobiorcy, które w tym przypadku jest znacznie ważniejsze od jego zdolności kredytowej, a także wiarygodność drugiej strony umowy.

O kredyt pod kontrakt ubiegać się mogą wszystkie podmioty mające podpisaną umowę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST), lub Jednostkami Skarbu Państwa(JSP), tj:

  • urząd miasta, gminy, wojewódzki;
  • policja;
  • szpitale państwowe;
  • straż pożarna;
  • szkoły państwowe (w tym również przedszkola i uniwersytety);
  • inne;

Posiadam również w swojej ofercie kredyt pod kontrakt dla zgłoszonych podwykonawców.

Top