Home / Aktualności / Nowa propozycja KNF

Nowa propozycja KNF

Nowa propozycja KNF

Nauczony doświadczeniami z ostatnich tygodni, przewodniczący KNF, Andrzej Jakubiak, przedstawił bankom propozycję, mającą pomóc w klientom w podejmowaniu przemyślanych i rozważnych decyzji dotyczących zaciągania kredytów w PLN. Jego zdaniem, przy podejmowaniu decyzji kredytowych, klient powinien być informowany o wysokości potencjalnych rat kredytowych przy różnych wysokościach stopy procentowej: 3%, 5%, 10% oraz 15%. W obecnej sytuacji, przy niskich stopach procentowych, niektórzy kredytobiorcy, zachęceni korzystnymi warunkami kredytowymi, mogą nie być świadomi, jak może zmienić się wysokość ich obciążenia za kilka lat, gdy wzrosnąć mogą stopy referencyjne lub indeksy, mające wpływ na wysokość oprocentowania. Większość hipotecznych umów kredytowych oferowanych przez banki opiera się bowiem na zmiennym procentowaniu, wynoszącym: się stała marża + zmienny WIBOR.

Top