Home / obligacje korporacyjne

obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są przygotowaną przeze mnie alternatywą do kredytu bankowego. Przy zachowaniu niskich kosztów można zdobyć środki na zrealizowanie inwestycji lub zwiększenie obrotu prowadzonej działalności. Ważną cechą obligacji korporacyjnych jest brak weryfikacji emitenta w bazach Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej oraz Związku Banków Polskich.
Obligacje w których emisji pomagam są skonstruowane przy zachowaniu poniższych parametrów:

  • termin wykupu 3 lata
  • rata kapitałowa balonowa na koniec okresu
  • raty odsetkowe płatne kwartalnie
  • możliwość wcześniejszego wykupu
  • oprocentowanie indywidualnie negocjowane – nie wyższe niż maksymalne bankowe
  • zabezpieczenie hipoteczne

Obligacje mogą być emitowane również przez start-up’y oraz firmy nie osiągające dochodu. Należy jednak udowodnić źródło wykupu obligacji po trzech latach. Zakres moich usług obejmuje również pozyskanie kupujących wyemitowane obligacje.

Top