Home / pożyczki unijne

pożyczki unijne

Pożyczka unijna jest w chwili obecnej najkorzystniejszą formą finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, jaką może otrzymać firma. Dzięki pomocy Unii Europejskiej i przeznaczonych na ten cel nakładów finansowych, każdy dochodowy przedsiębiorca, może uzyskać dodatkowe, bardzo tanie środki na rozwój i inwestycje w swojej firmie. Pożyczka unijna nie może być przeznaczona na bieżącą działalność, lecz musi być spożytkowana na wydatki związane z szeroko rozumianym rozwojem przedsiębiorstwa, takim jak zakup nowych maszyn, remont lub nabycie magazynów, hal, biur, nowych linii technologicznych , itp. Inwestycja taka musi być rozliczona przez pożyczkobiorcę, poprzez przedstawienie faktur zakupu. 

  • Oprocentowanie pożyczki Unijnej, przy podobnych produktach, jest dużo niższe niż bankowe i wynosi od 0% do 5% w skali roku.
  • Maksymalny okres kredytowania to 5 lat.
  • Pożyczka jest zabezpieczona hipotecznie, przy czym zabezpieczenie może posiadać również inne wpisy bankowe.
Top