Home / Aktualności / Szwajcarzy mają problem

Szwajcarzy mają problem

Szwajcarzy mają problem

Gospodarce szwajcarskiej zaczyna coraz bardziej doskwierać wysoki kurs franka. Po pamiętnej decyzji Centralnego Banku Szwajcarii 15 stycznia, producenci szwajcarscy mają nie lada problem. Przy tak wygórowanej cenie franka, ich produkty przestają być atrakcyjne dla importerów. Aby uatrakcyjnić cenę muszą obniżyć swoją marżę a tego w nieskończoność robić nie mogą. Z pewnością Thomas Jordan nie wygrywa rankingów sympatii zarówno w Szwajcarii jak w Polsce. 

SNB być może zdecyduje się na kilka jednorazowych interwencji na rynku walutowym oraz na użycie broni, która zawsze działa(ła) tzn. dalszą obniżkę stóp procentowych. Ten ostatni instrument który zawsze spełniał swoje zadanie nie zadziałał w stosunku do CHF. Przypomnę, że aktualnie stopy procentowe są ujemne i pytanie czy dalsza obniżka ma sens? Z pewnością z punktu widzenia polskiego kredytobiorcy frankowego jest to działanie bardzo pożądane, ale nie sądzę aby w krótkim okresie czasu obniżyło kurs tak przewartościowanego franka.

Jak widać słowne interwencje SNB, w osobie Thomasa Jordana nie wywołują już żadnej reakcji na rynku. Być może ciągłe powtarzanie o przewartościowanym franku, obniżenie stóp procentowych oraz wyraźne symptomy recesji, dadzą do myślenia rynkom finansowym które uciekły do CHFa i ciągle nie chcą zmienić swojej bezpiecznej przystani na ciężkie czasy. 

Według mnie sytuacja z tak przewartościowanym frankiem nie może się utrzymywać w długim okresie czasu. Gwarantem stabilności waluty była bardzo silna gospodarka szwajcarska i przewidywalna polityka Centralnego Banku Szwajcarskiego. Oba te czynniki zaczynają być coraz bardziej nieaktualne.

Lech Swędrak

 

Top