Home / Posts tagged "UOKiK"

UOKiK

Większe uprawnienia UOKiK w sprawie klauzul niedozwolonych

W przygotowaniu jest obecnie projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeśli zostanie zatwierdzony przez Ministerstwo, o tym czy dana klauzula jest abuzywna, decydował będzie UOKiK poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Sąd, który do tej pory był podstawowym organem orzekającym o nieuczciwości zapisów w umowach, będzie teraz organem, do którego, niezgadzający się z osądem UO...
Czytaj więcej

Banki pod lupą UOKiK

Banki pod lupą UOKiK po styczniowej podwyżce franka szwajcarskiego - Czy banki stosują się do obietnic dotyczących działania w interesie klientów posiadających kredyty w CHF?- Czy uwzględniają ujemną stawkę LIBOR i ujemną stopę oprocentowania?- Czy umożliwiają kredytobiorcom zawieszenie spłaty kredytu w CHF?- Czy banki zgadzają się na wydłużenie okresu kredytowania?- Czy wyrażają zgodę na przewal...
Czytaj więcej
Top