Home / Aktualności / Większe uprawnienia UOKiK w sprawie klauzul niedozwolonych

Większe uprawnienia UOKiK w sprawie klauzul niedozwolonych

Większe uprawnienia UOKiK w sprawie klauzul niedozwolonych

W przygotowaniu jest obecnie projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeśli zostanie zatwierdzony przez Ministerstwo, o tym czy dana klauzula jest abuzywna, decydował będzie UOKiK poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Sąd, który do tej pory był podstawowym organem orzekającym o nieuczciwości zapisów w umowach, będzie teraz organem, do którego, niezgadzający się z osądem UOKiK przedsiębiorca, będzie się mógł odwołać. Na wydaną decyzję administracyjną będzie się też można łatwiej powołać, w przypadku podobnych zapisów w umowach innych przedsiębiorstw i banków. 

Na podstawie nowej ustawy, UOKiK będzie miał możliwość czasowego blokowania reklam, lub usług firmom, które podejrzewa o łamanie prawa, a także bezpośredniego kontrolowania firm poprzez podstawienie pracownika, który w roli klienta będzie chciał zawrzeć współpracę z danym podmiotem. Zmiany dotyczyły będą również dostępu pojedynczego konsumenta do orzecznictw UOKiK. O ile do tej pory urząd mógł pomagać jedynie w przypadku praw zbiorowych, o tyle, według nowych przepisów, będzie mógł wysłać do sądu tzw. pogląd w sprawie dotyczący konfliktu pomiędzy jednym, konkretnym obywatelem z np. instytucją finansową.

Top