Home / Aktualności / Ziemia rolna nadal dobrą inwestycją

Ziemia rolna nadal dobrą inwestycją

Ziemia rolna nadal dobrą inwestycją

Ziemia rolna – jedyna inwestycja, która nie podlega wahaniom. Praktycznie od początku przemian w roku 1989 ceny ziemi rolnej sukcesywnie rosną. Najlepiej świadczą o tym poniższe średnie ceny ziemi sprzedawanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w poszczególnych latach:

– 1992 r. – 500 zł

– 2000 r. – 3 554 zł

– 2005 r. – 5 607 zł

– 2014 r. – 25 000 zł

Niezmiennym faktem również jest to że popyt na ziemie rolną nie spada. Z uwagi na ograniczoną podaż ceny szybują nieustannie i dążą do cen zachodnioeuropejskich. Kupujący szukają ziemi dobrej klasy (I-III) pod uprawy rolne, o areałach od 6 ha do kilkuset ha. Oferty sprzedaży ziemi powyżej 100 ha są jednak bardzo rzadkie i zazwyczaj nie występują na rynku. Takie transakcje są zawierane bez wchodzenia na szeroki rynek. Popyt napędzają również dopłaty unijne, które z definicji podwyższają cenę ziemi. Według ANR, w następnym rozdaniu (2015 – 2020) wyniosą one 242 euro za hektar.

Dużym popytem cieszą się również ziemie gorszych klas (IV-VI), szukają ich inwestorzy pod farmy wiatrowe, fotowoltaiczne a także pod uprawy roślin energetycznych. Z pewnością ustawa o OZE zwiększy jeszcze popyt na tego rodzaju ziemię.

Lech Swędrak

Top